fredag 19 mars 2021


Rädda Roslagsbanan in till Östra station

Jag återkommer nu här till ett tidigare inlägg på Facebook om Roslagsbanan och Östra station. Den här bilden, fångad av okänd fotograf, är från den tiden då Roslagsbanan gick ända från Norrtälje och Hallstavik in till Östra station. Med ett sådant tåg kom jag till Roslagen 1950. Nu är både banan och tågen betydligt moderniserade. Tidigare ”olönsamma delar” norr om Kårsta har lagts ned och miljoner har de senaste åren spenderats på att öka kapaciteten vid slutstationen, Östra station, som man nu istället planerar att eliminera och istället spränga ned under jorden på annan plats.  
   Reaktionerna på mitt tidigare inlägg har tydligt visat, att många fler än jag inte känt till, vad som pågår i maktens boningar och dels, att en majoritet av de som reagerat på mitt inlägg inte gillar tanken på ett Stockholm utan Östra station. Det här projektet är inte underbyggt av någon opinionsundersökning, där allmänheten har kunnat ta ställning till sina behov och önskemål som resenärer. Projektörerna verkar helt bortse från Östra stations direkta koppling till de östra stadsdelarnas institutioner, arbetsplatser och kulturinrättningar. Man bortser även från, att det finns olika resandekategorier, som har olika behov och sätt att värdera tillvaron. Man skall spara tid åt en kategori, genom att försämra både restiden och reseupplevelsen för andra.  
   Det har även blivit tydligt, att det finns två helt skilda beskrivningar av, varför man planerar denna genomgripande förändring vid Östra station. Den ena handlar om tidsvinster och att kapaciteten vid Östra station inte räcker till och inte går att bygga ut. Den andra handlar om, att man vill bygga bostäder på det nuvarande bangårdsområdet. Eventuellt är den första förklaringen en täckmantel för den andra, där starka ekonomiska krafter styr. Men trenden just nu är ju, att fler flyttar ut från Stockholm än in till staden, så det vore bättre då, att bygga de bostäderna en bit ut från stadens centrum och behålla Östra station intakt.  
    Det är i år 50 år sedan oasen med Almarna i Kungsträdgården räddades från att förvandlas till en Tunnelbanenedgång! Nu är det dags att rädda Östra Station. Det är väldigt lätt att historielöst riva och förstöra det som tidigare generationer har byggt upp och som har blivit en omistlig del av stadens kommunikationsnät. Men det är oftast omöjligt att återställa det som en gång rivits. I slutändan finns det alltid flera möjliga lösningar, om man blir tvingad att tänka en gång till, som man tvingades göra efter almstriden. Tar man bort Östra station, då tar man bort en plats, som i dag fyller en viktig samhällsfunktion både som kommunikationsled och mötesplats. Det är också en plats som berättar något om, och är en del av stadens historia.           
   Vi har i dag en växande pensionärsbefolkning, som gärna reser kollektivt men som i första hand, av trygghetsskäl, väljer resor ovan jord. Vi har också en stor och viktig kategori som kallas barn, som skall lära sig att resa kollektivt. För dem och deras ledsagare är heller inte tunnelalternativet attraktivt. Skolklasser från de norra förorterna, som skall ut till Djurgården och Skansen, skall inte behöva ta den tidsödande omvägen via en tunnelfärd till Odenplan eller Centralen. 
   Det bör alltså snarast, och i god tid före nästa val, göras en opinionsundersökning till alla hushåll i de samhällen som Roslagsbanan trafikerar, och åter kan komma att trafikera, om vilka resealternativ innevånarna föredrar. Där bör finnas med information om tunnelprojektet i sin helhet och om vilka partier i stadshuset som stödjer detta. Där bör också framgå vilka ekonomiska krafter som styr en eventuell förvandling av Östra stationsområdet. I dag behöver Roslagsbanan återanslutas till Rimbo. Den återuppbyggnaden skulle behöva de skattemedel, som man nu tänker använda för att spränga ned Roslagsbanans ändhållplats i underjorden. 
    Förläng istället T-banan norrut till en tågbytes-station ovan jord, för dem som har bråttom till City och Centralen, eller förlägg bytesstationen till Universitetet och låt Östra station vara kvar intakt, för resande till de östra stadsdelarna och för alla dem som fördrar att resa ovan jord, vart de än ska, och som ser dagsljuset som viktigare än minutjakten. Då kommer också kapaciteten vid Östra station att räcka till. Den rådande pandemin kommer sannolikt också på sikt att påverka resandevanorna radikalt, till det bättre ur kapacitetssynpunkt. Digitaliseringen gör, att många fler kan arbeta på distans och därför söker sig bostäder längre från storstaden.
   Sannolikt är det så, att det här tunnelprojektet inte kommer att bli klart under min livstid, då jag tillhör ”grupp 43”. Men säger vi inte ifrån nu, så är det för sent. Östra station bör räddas även för kommande generationer.  När bannätet in till Östra station väl är rivet, då lönar det sig inte stå där och gråta. Det är nu vi bör säga Stopp och belägg! Bevara östra station!