torsdag 10 januari 2013

Släktforskning, en personlig resa i tiden.

Längst till vänster sitter min farmor Rut. Längst upp till höger är hennes farmors farfars far, Mårten Andersson F 1717. Sammanfattningen nedan sträcker sig så långt som den röda linjen. Forts. följer.

Så här kan det se ut när man bygger sitt släktträd. Ett litet exempel också på hur förvillande det kan vara, när namnen går i arv. Jag har här i texten lagt till d.ä. och d.y. för att hålla isär generationerna


Farmors farmors farfar och farmor,   o.s.v.

Vi börjar ytterligare ett steg bakåt med farmors farmors farfars far. Han hette Mårten Andersson F 1717 i Rasbo, nordost om Uppsala. Hans hustru hette Anna Johnsdotter F 1723. De bodde på ett ställe som hette Manängen i Rasbo fram till någon gång mellan 1752 och 1754. Några anteckningar om datum och vart de flyttade finns inte, men där hade fötts fyra barn mellan 1739 och 1747 och den yngste var Anders Mårtensson F 1747, som blev farmors farmors farfar. 

   I husförhörslängden från Dalby socken 1782 -1801 återfinns familjen Mårtensson i Ubby by. Det fattas husförhörslängd mellan 1774 -82, vad som hänt däremellan gan bara gissas.
   Bonden Anders Mårtensson är 1782 gift med Maja Mattsdotter  F 1749 i Dalby. och de har fått sex barn, varav äldste sonen Mårten Andersson F 1774  småningom skall bli farmors farmors far.
   Anders har uppenbarligen övertagit gården efter fadern Mårten Andersson d.ä., som med hustrun Anna har flyttat till något undantagspörte på Ubby ägor. Annas dödsdatum går inte att fastställa närmare, än att hon var död före 1782 och fyllde alltså aldrig 60 år. Aktuella böcker saknas. Mårten Andersson d.ä. lever emellertid till 1784, då han vid 67 års ålder blir funnen död ute på en äng med det vackra namnet ”Lilla kungsängen”.
   Anders Mårtensson och Maja Mattsdotter får alltså sex barn, men den andre sonen, Mats, blev bara tolv år gammal. Sedan kom en dotter och tre söner till.
   Någon bok om födslar från tiden 1749 i Dalby finns alltså inte, och Husför-hörsboken fram till 1774 är i uselt skick och sedan saknas nästa bok fram till 1782, så Majas bakgrund är ganska oklar. Det enda man kan säga är, att fadern med all sannolikhet hette Mats i förnamn och var född någonstans runt 1720, troligen i Dalby socken.

   Sonen, Mårten Andersson d.y., flyttar ut och blir dräng i grannsocknen Näs, men kommer sedan hem igen 1801, nygift sedan ett år med unga Margaretha Christina Persdotter, kallad Greta Stina, som nu har fyllt 19 år, och de övertar rollen som bonde och bondmora i Ubby by, medan fadern Anders Mårtensson då står som ”Uppodlingsman”.  

   Han och hustrun Maja bor sedan i undantagsstugan på Ubby ägor, där Anders dör 64 år gammal år 1811 av ”ålderdom”! Det brukar det stå om 80-åringar, så något mer hade nog tillstött. Han står i dödsboken som ”Fördelsman”, vilket lär betyda detsamma som undantagsman, att han och hustrun levde på undantag, kanske med speciellt avtal om att hjälpa till på gården efter förmåga. Hustrun Maja dör året efter av bröstfeber. Hon blev 63 år..


onsdag 9 januari 2013

Gott nytt år!

Gott nytt år!