söndag 31 juli 2011

Kvällsljuset

Jag gillar hemfärder. Speciellt när jag har varit på något lyckat kulturevenemang, vare sig jag själv har medverkat eller bara varit publik. Jag sitter i bilen fylld av känslor, kanske till och med upprymd. Då tar jag gärna någon mindre väg hem. Där är lugnare trafik och i det varma kvällsljuset händer det ofta, att jag får se något extra längs vägen, något djur eller en fin vy, som kan vara helt odramatisk i det platta dagsljuset.
   I går kväll körde jag hem från spelmansstämman på Blidö med efterföljande, spontankomponerad kvällskonsert i kyrkan. Det hela blev mycket lyckat med en trevlig blandning av stilar och låtar och många mycket fina framträdanden av duktiga spelmän, flera av dem riksspelmän. Den här bilden från hemfärden kom att understryka kvällens musikaliska skönhetsuppleveler.

tisdag 26 juli 2011

Dataspel som terrorträning

En sak som den norske terroristen själv har nämnt i sin dagbok, men som inte hittills har tagits upp i media, är de krigsspel på datorn som ingått i förberedelserna. Han har nämnt det som ett sätt att träna och härda sig för sin uppgift, att döda så många som möjligt. Han lär också vid häktningsförhandlingen ha frågat, hur många han hade dödat och åker sedan därifrån leende i den pansrade jeepen. Det var som att han ville veta hur många poäng han hade fått ihop, dessutom utan att själv bli dödad. Han lever fortfarande i sin spelbubbla.
   Om man tillräckligt länge avskärmar sig från omvärlden och bara ägnar sig åt, att på en bildskärm träna att pricka så många mål som möjligt, då kan man förmodligen lättare föreställa sig, att de man sedan skjuter i verkligheten bara är saffagefigurer i ett spel. "Pang, du är död!" Om det då dyker upp ett yngre barn, som inte hör hemma i spelet, kanske man för tillfället kommer till sans och hejdar sig, så som tydligen skett i ett fall.
   Det jag vill komma till är, varför inte dessa dataspels skadeeffekter på unga människor debatteras mer? Jag har t.ex. aldrig förstått, varför SVT en gång i veckan skall ha en självutnämnd auktoritet som står och resencerar nya dataspel, utan att det någon gång ifrågasätts om de över huvud taget borde få marknadsföras.
   Man borde ånyo göra en ordentlig utredning om dataspelens skadeverkningar för den växande generationen och sedan också våga vidta åtgärder mot detta.

lördag 23 juli 2011

Molnet

Ett orosmoln över ett vackert landskap får representera de fasansfulla händelserna i Norge. Vår körkonsert i kväll tillägnades offren och deras anförvanter. En del texter fick ny innebörd. Under den ensamma hemfärden hinner man bearbeta både kvällens upplevelse och det gångna dygnets dramatik. Livet måste ändå gå vidare och i morgon är en ny dag att ta till vara. Ljuset finns bakom molnet.

tisdag 19 juli 2011

Bärtider

Koltrasthonan på spaning i bigarråträdet. Själv försöker jag ta vara på mina hallon.

Nya och gamla skönheter


Vid "Beckbyxans dag" på Väddö kunde man beskåda både ett vackert nybygge för sjön och gamla skönheter för landsvägen. Olika typer av sjömanshantverk visades också.

Smultronstället


Tove och Måns på smultronsafari hos morfar.

söndag 3 juli 2011

Upplyftande körutbyte


Vår skärgårdars kör samlad inför lördagens konsert i Kökars kyrka.
Ett stimulerande samarbete pågår över havet mellan Rådmansö skärgårdskör och körerna på Kökar och Föglö på Åland och i Åboland på finska sidan. Den gångna helgen hade vi samlats på Kökar för en gemensam konsert med gamla och nya psalmer. Till gruppen hör flera spelmän, så den gemensamma festen efteråt blev en kväll med mycken och skiftande musik och härlig traktering av vårt gästvänliga värdfolk.

På söndagen samlades spelmännen på berget hos en av kökarspelmännen till en improviserad spelmansträff för att lära några Kökarlåtar. Det blev en speciell högtidsstund i solvärmen. Vi reste på alla sätt berikade hemåt genom den Åländska skärgården och över havet åter till Roslagen.