måndag 5 oktober 2015

Bostadsbubblan ingen tillfällighet

Man diskuterar bostadspolitik i morgonnyheterna och framhåller pensionärerna benägenhet att vilja bo kvar i sina villor som ett skäl till bostadsbristen för yngre människor. Man bortser då helt ifrån den mänskliga aspekten, att man kanske helt enkelt trivs bäst i den miljön man valt för sitt boende, där man också har utrymme att ta emot sina närmaste, istället för att knökas ihop i en mindre lägenhet långt från den omgivning man gillar.
   Enligt mitt sätt att se det, utifrån vissa fältstudier, är det ett mycket större problem, att vi har så otroligt många ensamboende i den yngre generationen, att det moderna samhället är så beskaffat att människor inte träffas på ett naturligt sätt och finner en partner att flytta ihop med. Skulle man lyckas para ihop hälften av dem så skulle det plötsligen finnas en mängd tomma lägenheter för andra att flytta in i. Det behöver satsas mer på mötesplatser i alla bostadsområden där man kan ses under enkla former med dans och musik. Återupprätta folkparkerna!

måndag 7 september 2015

Fyrhjulingar, de nya miljösabotörerna!


Det finns miljöproblem som vi inte rår över och sådana, som vi människor själva skapar. Ett sådant togs upp i dagens nyhetsprogram "Sverige i dag", och det är något som jag själv upplever som mycket störande hemomkring, nämligen fyrhjulskörning i terrängen, som alltså är olagligt, men som blir alltmer utbrett och svårövervakat och som väldigt snabbt skapar betydande skador i naturen.
   Det blir accentuerat nu när älgjakten börjar, då jägarna tror att det är tillåtet att köra fyrhjuling ut till jaktpasset. Det märkliga är ju, att maskinerna helt klart är byggda för att användas just vid sådan olaglig terrängkörning, med kraftigt räfflade däck, som passar i djup snö men inte vid barmark i skogen eller på torr landsväg. Det är ju det kraftiga däcksmönstret som sliter sönder marken och vid upprepad framfart gräver djupa diken, som ändrar vattenflödena i marken.
  Lagstiftningen vad gäller utrustningen ligger naturligtvis långt efter och polisen har knappast några som helst resurser att sätta fast någon för olovlig körning. Hur detta skall lösas är ännu en gåta, men efter tillräckligt många dödsolyckor, p.g.a. oaktsam framfart, och tillräckligt stora och bestående skador i naturen, så kanske debatten kommer igång. 
  Det konstiga är ju nämligen, att många som framför dessa starka och snabba fordon också tror sig vara odödliga och inte alls vidtar några säkerhetsåtgärder i form av skyddande klädsel eller hjälm, som är självklart för alla motorcyklister. En del kommer glatt i shorts och linne, och med ett barn framför sig och kör i hög fart ned till badet. Vad händer då, om det plötsligt skulle springa ut ett djur på vägen? Det är bara att hoppas att inte alltför många oskyldiga får sätta livet till innan det blir någon ändring, och att regelverket vad gäller skogskörning nu snabbt klargörs mycket tydligare än vad som har varit fallet.


måndag 25 maj 2015

Unika miljöer föresvinner i NorrtäljeI Norrtälje stad pågår ett stort omdaningsprojekt, iscensatt av den tidigare politiska majoriteten. Hela kvarter har sålts ut till byggbolagen för rivning och nyproduktion. Man har då inte tagit någon hänsyn till den unika småstadsmiljön och att där finns byggnadshistoriskt intressanta byggnader, som fyller en viktig funktion i den gamla stadsmiljön. Fastigheten "Lönnen 4", som ses på bilderna, är en sådan byggnad med sin mycket speciella funkisstil. Den rymmer både lägenheter, kontor, samlingslokaler och verkstadslokaler. Det är sådana kombinationer som gör staden levande. Det är sådant som inte byggs i dag. Denna fastighet borde K-märkas och byggnadsminnesförklaras.
 

På andra sidan Vegagatan ligger ett kvarter med fungerande tvåvånings bostadsrätter, i rätt skala, och en fungerande villabebyggelse. Detta kvarteret är också avsett att rivas för att ge plats åt högre och tätare bostadskvarter, något som få Norrtäljebor har förstått och som kommer att förändra hela atmosfären i området. De boende i fastigheterna på norra sidan av gatan kommer i framtiden att få titta in i höga husfasader istället för att ha utsikt ned mot hamnen.


                                                     
                                                    Så här ser byggherrens storvulna planer ut. onsdag 21 januari 2015

Drömtillvaro

I natt drömde jag om ett äldreboende, där matsalen skulle målas om. Men det var ett problem, att en av de boende, Simon, hade målat vackra bilder ovanför ett förvaringsskåp och de skulle då bli övermålade, hade föreståndarinnan bestämt, så att man fick en "enhetlig färg på väggen".
   Simon själv och flera av de boende var naturligtvis ledsna för detta och när målaren kom blev det diskussion och protester i matsalen. Målaren hävdade, att han bara ville göra sitt jobb som det var beställt och kunde inte göra så mycket åt det. Någon undrade då: "Och om du vägrar, blir du skjuten då?" Nej, det skulle han väl inte bli, men han tyckte inte att det var hans sak att bestämma där på hemmet, så han började göra sig redo för jobbet i alla fall. Han behövde då en pall för att nå upp och ställde i ordning och fyllde på färgtråget, medan det morrades bland gamlingarna.
   När han klättrat upp på pallen och doppat rollern i färgen och just skulle sätta igång att måla över bilderna var det som att fan for i Erland i permobilen. Han lade i växeln och gav full fart framåt och rammade pallen, så målare och färgtråg flög och landade i en sörja på golvet. Det var tydliga besked.
Bilderna fick bli kvar och golvet fick slipas om till en kostnad av 200.000 kr, medan maten fick serveras provisoriskt i andra utrymmen.
   Erland med permobilen gick fri. Han hade ju bara råkat komma åt spaken i ett hostanfall. Föreståndarinnan står till arbetsmarknadens förfogande. Sen vaknade jag, för det var dags att stiga upp till en ny arbetsdag.