söndag 7 oktober 2012

Skogsexkursion

Med  RNFs skogsgrupp drog vi iväg, 21 personer, ut i gammal bondeskog vid Penningby för att leta sällsynta svampar, som bara växer i riktigt gamla skogslokaler. Några i sällskapet var mycket kunniga och specialintresserade av just svampar. Andra, som jag, hänger med för totaluplevelsen av gammelskogen och för att lära lite nytt. Fösta passet gick till strandskogen vid Väsbysjön för at hitta jordstjärnor.


I gammelskogen är människan liten bland grova träd, som nått mogen åler och ibland dött av ålderdomssvaghet. De gamla lågorna blir värdar för speciella svamparter, som bara kan växa på ruttnande ved. De blir signalarter att skogen är gammal och skyddsvärd. Rariteterna registreras med koordinater, för att kunna återfinnas.


Jordstjärnor finns i flera varianter med olika många flikar eller bara en krage. I gammelskogen är inte allt perfekt. Där finner man oväntade former och färger.

 

Enar är ett seglivat släkte och släpper inte gärna taget. Blåtickan växer på en multnade trädstam. Höstlöven lyser som eldslågor på stigen. I granskogen letar sig solen ned i det täta grenverket.På en björk har bildats en stor vril, en sådan som en slöjdare kan göra vackra skålar utav.


 Den senare delen av utfärden vandrar vi i gammal blandskog av ansenlig ålder och finner inte bara sällsyntheter utan plockar även med oss hem en del kantareller, trattkantareller och rödgul trumpesvamp i våra korgar.
Skogsbäcken ringlar sig fram genom skogen och porlar fint i små fall på sin väg ned mot sjön.

Det är sådana här skogar människor och djur kan vistas och leva i och som kan erbjuda den biologiska mångfalden, som är nödvändig för arternas överlevnad. De här skogarna blir alltmer sällsynta och är ständigt hotade av exploatering. Den skogen vi vandrade i skall länstyrelsen bestämma sig för om den skall bevaras. Men det finns mycket pengar i skogen, även om vi inte fann dem. Vi fann bara skogens guld i form av kantareller.