tisdag 7 januari 2014


Låt Konsthallen förbli konsthall!

Norrtälje Konsthall har funnits i ca 30 år. Jag var en i gruppen av yrkesverksamma konstnärer i Norrtälje kommun som tog fram förslaget, att göra en kommunal konsthall av den gamla K-märkta brandstationen. Med utarbetade skisser och efter mycket debatt med dåtidens motsträviga politiker lyckades vi övertyga dem, att det var det bästa sättet att tillvarata denna gamla byggnad. Jag tror jag har alla tidningsklippen kvar någonstans. Det visade sig vara en bra satsning för konsten, turismen och kulturlivet i staden. Den blev till och med prisbelönt, som "Årets muséum".
   Nu ser vi dagens styrande klick av politiker ägna sig åt ett gigantiskt feltänkande, när man beslutat att, utan någon genomgående konsekvensanalys och debatt, flytta konsthallen och Roslagsmuseet in i berget nedanför Pythagoras. Vem kommer att ”slinka in” där, systemkunderna? Nej! Det är ju läget nere vid ån, med utsikten mot hamnen och i den gamla stadskärnan med närheten till övrig galleriverksamhet och Turistbyrå som gjort Konsthallen till ett besöksmål. Utsikten från berget blir en stor och föga attraktiv bilparkering. Vi kan döpa nybygget till  ”Janssonsfrestelsen”!
   Om man nödvändigt skall in i berget, då kan man lika väl använda de redan befintliga lokalerna i Norra berget, den gamla sambandscentralen, som man inte heller vet vad man skall göra med. Det är ungefär lika attraktivt och dom utrymmena är i alla fall redan utsprängda. Handen på hjärtat, vem vill ha sin arbetsplats i ett kontorsrum utan fönster inne i berget? Eller skall den administrativa delen ligga bakom glasfasaden mot gatan och lämn utställningsutrymmena utan någon vy utåt?
   Man skulle för en bråkdel av de tänkta miljonerna, till Kjell Janssons monument över sig själv som stadsbyggare, kunna rusta både det gamla Roslagsmuséet i faktoriet och den nuvarande Konsthallen. De byggnaderna kommer ju ändå att finnas kvar och kräva ett underhåll av kommunen, då åtminstone den gamla brandstationen är K-märkt.  
   Hela arrangemanget med sammanslagningen av de båda institutionerna har nu tydligen hängts upp på, att förse den nuvarande konsthallschefen med ett dubbelt uppdrag och förmodligen också en dubbel lön då. Frågan är om han också besitter båda de kompetenser som krävs? Muséer blickar ju i första bakåt, en konsthall i första hand framåt. Tjänsten har ju tillsatts internt, så någon annan har inte fått chansen att konkurrera. Hela förfarandet verkar suspekt.
  Kombinationen av konst i den nuvarande Konsthallen med konsertverksamhet i det mindre formatet är en ytterligare aspekt, som har varit till gagn för båda konstformerna och borde så förbli. Vad byggnaden skall användas till när Konsthallen flyttar ut är ännu höljt i dunkel, liksom gevärsfaktoriets framtid. 
  Om Kjell Jansson får fortsätta att bestämma efter valet, kommer inte  heller hamnutsikten att finnas kvar i Norrtälje. År 1719 var det ryssen som härjade i Roslagen. Nu är det Jansson. Gud bevare staden, sa
 pastor Gråberg.