fredag 13 juli 2007

Sommarprogram med associationer

Lyssnat på Gustav Fridolins sommarprogram, med stor behållning får jag säga. Fel att kalla honom ung och arg, snarare ung och erfaren. Annars brukar de intressantaste programmen göras av dem som har ett långt livs erfarenheter att ösa ur. Det beror mycket på hur tidigt man blir medveten om samhälleliga frågor och får delta i diskussionen.
  Själv blev jag mycket sent politiskt medveten, mycket beroende på en akuktoritär uppfostran, där problem sällan hänfördes till det politiska livet utan till det religiösa. Min egen vilja den satt "i grantoppen", och diskussioner avslutades med fars specialuttryck: "Det är inte vidare med det än så!" Sen hade han fått sista ordet och diskussionen var avslutad. Undra på att man sedan ställde sig på tvären till allt det han representerade, lämnade kyrkan och blev vänsterinriktad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar