måndag 5 oktober 2015

Bostadsbubblan ingen tillfällighet

Man diskuterar bostadspolitik i morgonnyheterna och framhåller pensionärerna benägenhet att vilja bo kvar i sina villor som ett skäl till bostadsbristen för yngre människor. Man bortser då helt ifrån den mänskliga aspekten, att man kanske helt enkelt trivs bäst i den miljön man valt för sitt boende, där man också har utrymme att ta emot sina närmaste, istället för att knökas ihop i en mindre lägenhet långt från den omgivning man gillar.
   Enligt mitt sätt att se det, utifrån vissa fältstudier, är det ett mycket större problem, att vi har så otroligt många ensamboende i den yngre generationen, att det moderna samhället är så beskaffat att människor inte träffas på ett naturligt sätt och finner en partner att flytta ihop med. Skulle man lyckas para ihop hälften av dem så skulle det plötsligen finnas en mängd tomma lägenheter för andra att flytta in i. Det behöver satsas mer på mötesplatser i alla bostadsområden där man kan ses under enkla former med dans och musik. Återupprätta folkparkerna!