lördag 1 maj 2010

Landskapsomdaning

Sandtaget


Den gamla grustäkten har jämnats ut och stenarna har samlats som öar. Skall det möjligen bli en ny sjö här eller skall det planteras ny skog? Vi väntar med spänning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar