söndag 2 maj 2010

Oljan, vår tids beroende och gissel

En kulturs uppgång och fall kan påverkas av naturens nycker, av globala förändringar av klimat etc. Men den kan också, i vår högteknologiska värld, förorsakas av mänskliga misstag, av storhetsvansinne och bristande fantasi om vad ett misstag kan leda till. Det gigantiska oljeutsläpp, som vi nu får bevittna i Mexicanska golfen och som vi inte ser någon ände på, kommer att få konsekvenser för generationer framåt, inte bara för den lokala befolkningen och den amerikanska kontinenten. Det känns som att detta sker långt borta, men oljan flyter på vattnet och tar sig dit vindarna och strömmarna bär och ingen beprövad metod finns utarbetad i förväg för att stoppa ett sådant här utsläpp på det djupet, så det kan i princip pågå i åratal.
  Obotliga skador kommer att förorsakas inte bara för den mänskliga näringen och livsmedelsförsörjningen utan för djurlivet både på land och i vattnet i de drabbade områdena. Man kan undra hur en sådan verksamhet kan  få utvecklas utan reella säkerhetskrav. Hisorien kommer att minnas den här händelsen som ett märkesår för mänskliga misstag. Ironiskt nog sitter tydligen en Svensk som högsta chef för det bolag som nu förorsakat den här katastrofen.  Vi får hoppas att han inte har haft planer på att starta någon motsvarande verksamhet i Östersjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar