lördag 23 juli 2011

Molnet

Ett orosmoln över ett vackert landskap får representera de fasansfulla händelserna i Norge. Vår körkonsert i kväll tillägnades offren och deras anförvanter. En del texter fick ny innebörd. Under den ensamma hemfärden hinner man bearbeta både kvällens upplevelse och det gångna dygnets dramatik. Livet måste ändå gå vidare och i morgon är en ny dag att ta till vara. Ljuset finns bakom molnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar