fredag 30 april 2010

Musik utan publik

Det är en något märklig känsla, att komma till en spelning som man blivit inlejd för och finna, att programmet inte har marknadsförts annat än muntligen till dem som råkat närvara. Ingen affisch varken utåt eller inåt, ingen anteckning på anslagstavlan utan endast i en anteckningsbok, som ett par personer har tillgång till. Om det sen inte heller finns någon fast programtid, när folk kan vänta sig att bli underhållna, då är liksom loppet kört i förväg. Detta var vad jag råkade ut för i går. Fem minuter innan jag normalt sett sett skulle ha packat ihop kom de första två, helt ovetande om att det skulle ha varit musik där för en timma sen.
  Den programansvariga personen fanns också på plats, för att ta del av programmet, men menade sig inte ha något ansvar för marknadsföringen eller snarare bristen på marknadsföring. Jag gjorde sedan ett kortare program på övertid för fem närvarande personer, varav två personal och en ansvarig från TioHundra.  Frågan är, om kommunala medel skall användas på det sättet? Det blir också lite svårt att få glöd i programmet, när man först fått vänta en timme i ovisshet om det över huvud taget skulle komma någon. När jag höll på att packa ihop anlände flera personer, som inte känt till att där skulle vara musik. De hade inte varit där på ett tag och alltså inte nåtts av några muntliga meddelanden. Det hela kändes mycket snopet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar