måndag 2 augusti 2010

Folkmusik i skärgården

Tampen


 Vi lade till vid Sundskärs brygga, ditskjutsade med Rolf Fogelströms gamla blåa fiskebåt SM 10, som jag senast färdades med 1973 ut till Röder. Men då hette den SM 65. Vi, det var medlemmar ur Rådmansö skärgårdskör och spelmän, som skulle bevista spelmansstämman på Sundskär, arrangerad av Olle Sewerin och med scen på hans förstutrappa. Det är liten informell stämma för öns sommarbefolkning och tillseglande gäster. I vintras var han ensam där ute, infrusen i månader p.g.a. is och snö. Man måste ju korsa stora farleden och det är ett vanskligt företag. Men den här dagen blev det allt mer sol och värme vartefter dagen led och hemfärden i kvällningen blev mycket vacker. På stämman sjöngs naturligtvis mycket Taube och spelades låtar med lokal förankring. Jag bidrog med ett par av Mosse-Fridolf från Singö för att anknyta till skärgården.


Kväll vid Sundskär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar