torsdag 17 juni 2010

Oljan flödar i gulfen

I natt hade jag en sådan där nattvaka i vargtimmen, då världens problem faller över ens axlar och man inte vet hur man skall ta sig ur det. Och nu ställer jag frågan, kom ihåg det! - På vad sätt skulle det vara bättre att ha två hål att täta än ett?  
  Eftersom man inte vet hur man skall täta den där läckan, har man ju alltså bestämt sig för att borra ett, eller eventuellt två nya hål därnere, på ett djup där bara robotar kan arbeta, "för att minska på trycket i det nuvarande hålet"!
  Det ligger alltså i detta uttalande ett faktum, att trycket istället skall komma ut genom det nya hålet. Detta hål kommer att bli färdigborrat i augusti, då orkansässongen börjar i det aktuella området. Det är väldigt lätt att föreställa sig svårigheten, att i ett sådant läge vara till havs och med millimeterprecision försöka styra miniubåtar med robotar, som skall försöka montera någon sorts tät anslutning långt nere i havsdjupet. Om detta inte lyckas, har man alltså två hål som spyr ut olja istället för ett.
  Om man mot förmodan skulle lyckas med detta är nästa fråga, hur skall man omhänderta all den olja man då får upp? Skall det gå en skytteltrafik med oljetankers, som fylls genom någon sorts provisorisk slang? Någon oljeplattform finns ju inte längre på platsen, där folk kan arbeta "under kontrollerade former" med att hantera detta. Den sjönk ju i havet.
  Häromdagen
satt DNs ledarskribent i Go' morgonsoffan och sa, att medierna vaknat sent och inte insett omfattningen av den här oljekatastrofen. Då vill jag bara påminna om en blogg jag skrev den 2 maj
http://blogg.aftonbladet.se/12793/2010/05/oljan-var-tids-beroende-och-gissel
   Att vara författare innebär ju, att fatta före andra. Jag vill hemskt ogärna bli sannspådd, men min känsla är, att jag kommer att bli det. Sen får Carl-Henric Svanberg sitta och lova vad han vill. Hans proffession är att sköta affärer, inte att täta oljeläckor eller rena och återställa fördärvade naturbiotoper. Han har i alla fall slutat flina nu, som han gjorde vid sitt förra TV-framträdande, men det är ju en klen tröst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar