måndag 21 juni 2010

Ett spännande författarskap

Ullas bok


Finlandssvenska författare har en benägenhet att bli lite bortglömda och åsidosatta i Sverige, trots att de skriver på vårt modersmål och kan stå för betydande författarskap. En sådan är Ulla-Lena Lundberg, bördig från Kökar på Åland, med ett tjugotal böcker bakom sig och några framför sig. Jag råkar veta att hon har två nya under arbete.
  När vi nu skulle iväg till Kökar med kören, plockade jag med mig en av hennes böcker som reslektyr, för att komma i rätt stämning i det speciella landskapet. Jag stiftade bekantskap med hennes författarskap för trettiotre år sedan, då Roslagens Konstnärsgille och Ålands Konstförening hade en gemensam målarkolloni där ute. Hon kom då en kväll och berättade om sin då nyutkomna dokumentärbok om Kökar och gjorde ett starkt intryck i mitt unga konstnärshjärta.
  Sedan dess har Ulla-Lena Lunberg varit en globetrotter, vistats långa tider i Afrika och andra världsdelar, men också skrivit en romantriologi om segelsjöfartens framväxt på Åland, av vilka boken på bilden är första delen. Man kan läsa den som en ren roman, men det är samtidigt en dokumentärroman, där man kan lära sig väldigt mycket om hela denna spännande period i seglationens historia. Det fanns ju en motsvarande utveckling t.ex. i Roslagen, så det är lätt att översätta till det egna landskapet. Ulla-Lena Lunberg har fått flera fina priser, bl.a. Svenska ackademiens Finländska pris och finns översatt till flera språk, men hon är också värd en större läsekrets i Sverige.
  Av en lycklig slump har jag nu hennes dedikation i min bok, då hon råkade befinna sig på samma färja som jag vid hemfärden i går och jag då inte kunde avhålla mig från att göra hennes bekantskap. "Den som reser har alltid något att berätta", heter det ju.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar