lördag 25 augusti 2007

Folklustspel


Detta är folkkultur av bästa märke, anser jag, när ortsbor kan komma samman och under sakkunnig lednig genomföra en teaterföreställning, som får tårarna att rinna både av skratt och rörelse. Skådespelaren Robert Sjöblom är mannen som står för idén, bearbetningen av texten och regin. Han har sina rötter och är fritidsboende i trakten, som är Björkö-Arholma, en gammal kulturbygd, där segelsjöfarten hade en stor betydelse runt förra sekelskiftet.
  Gideon Wahlbergs lätt redigerade lustspel "Skärgårdsflirt" passar bra in i miljön, där en del av ensemblen har levt sina liv sedan barnsben. Andra har flyttat in men assimilerats, eftersom det finns en nedärvd kulturtradition, där skolan har varit en samlande punkt. Jag hade själv glädjen att få arbeta där några år och var bland annat med om att skapa vårspel, där våren hälsades välkommen med musik, sång, älvdans och dikter ute i naturen.
  Årets folklustspel blev genast fullbokat, så det jag upplevde var en extrainsatt eftermiddagsföreställning, som även den var fullsatt. Det kändes varmt och välkomnande att komma in i medborgarhusets lövade "teatersalong", där det bjöds på många skratt och vacker sång. Det är något speciellt att se en annars vän varelse förvandlas till spelets ragata eller se annars strikta herrar bli till de skärgårdsoriginal, som dom snart är, när tidens tand fått göra sitt. Alla skall ha stor heder för allt slit de lagt ned för detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar